1. 02 dec 2015
    Breedbandfonds Fryslân van start

    Breedbandfonds Fryslân van start

    Thema: Buitengebied

    Het breedbandfonds van de Provincie Fryslân gaat van start. De Provincie selecteerde een fondsbeheerder op basis van een openbare aanbestedingsprocedure. De opdracht is gegund aan de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Het fonds is op 2 december formeel opgericht.