Tussenstand glasvezelinventarisatie Littenseradiel

In: Buitengebied, Vraagbundeling, Kern en woonwijk, Digitale gemeente

Tussenstand 31 januari 2014. Klik op de afbeelding voor een grote weergave.

Tussenstand 31 januari 2014. Klik op de afbeelding voor een grote weergave.

Dat er vraag is naar glasvezel in de gemeente Littenseradiel, blijkt wel uit het steeds oplopende aantal aanmeldingen op de website www.littenseradiel.opglas.nl. Inmiddels staat de teller op 550 aanmeldingen en dit aantal loopt nog iedere dag op. Meld u ook aan door het online formulier in te vullen.

De inventarisatie, die mensen oproept zich in te schrijven op de website, is in juli 2013 gestart door de gemeente Littenseradiel in samenwerking met Fryslân Ring. In een aantal dorpen wordt hard gewerkt voor zo veel mogelijk inschrijvingen. Zo hebben in Itens, Hinnaard en Lytsewierrum al 70 procent van de inwoners* zich aangemeld voor de inventarisatie. In Hidaard is dit percentage 45 en in Rien 35 procent.

Vrijblijvende inventarisatie
Om een snel, betrouwbaar en open glasvezelnetwerk te realiseren voor iedereen in Littenseradiel is het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners zich aanmelden voor de inventarisatie. Bij voldoende belangstelling gaat de daadwerkelijke vraagbundeling van start. De deelnemers zitten dus nog nergens aan vast.

Open netwerk
De behoeftepeiling wordt uitgevoerd door de coöperatieve vereniging Fryslân Ring. Het is de bedoeling dat de prijs van een glasvezelaansluiting vergelijkbaar is met een standaard alles-in-één pakket. Indien de inventarisatie slaagt, wordt gestreefd naar een commercieel open netwerk waarbij uit het dienstenpakket van meerdere leveranciers gekozen kan worden.

Meld u aan!
Bent u inwoner van de gemeente Littenseradiel en wilt u ook graag aangesloten worden op het glasvezelnetwerk? Meld u aan via www.littenseradiel.opglas.nl. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om u op de hoogte te houden van de voortgang van het project.

 

*Percentages zijn berekend op basis van het aantal woningen.


OpGlas Scan
Klaar voor de toekomst met glasvezel? Doe NU de OpGlas Scan!
Postcode Check