1. 19 dec 2013
    Friesland.opglas voor snel internet op platteland

    Friesland.opglas voor snel internet op platteland

    Thema: Glasvezel internet, Buitengebied, Vraagbundeling

    Zonder snel internet komen basisscholen, ondernemers in het toerisme en boerenbedrijven op het Friese platteland binnen afzienbare tijd stevig in de knel. Met de website willen de Provinsje Fryslân en coöperatieve vereniging Fryslân Ring in kaart te brengen waar binnen de provincie de nood het hoogst is.