Friesland.opglas voor snel internet op platteland

In: Glasvezel internet, Buitengebied, Vraagbundeling

Zonder snel internet komen basisscholen, ondernemers in het toerisme en boerenbedrijven op het Friese platteland binnen afzienbare tijd stevig in de knel. Dat was de rode draad door het betoog van verschillende sprekers bij de lancering van de website Friesland.OpGlas.nl in het dorpje Itens. Met de website willen de Provinsje Fryslân en coöperatieve vereniging Fryslân Ring in kaart te brengen waar binnen de provincie de nood het hoogst is. Burgers, bedrijven, basisscholen, boeren en andere belanghebbenden kunnen er vrijblijvend hun wens om beter internet voor hun woonplaats melden.

Gedeputeerde Sietske Poepjes opende het aanmeldformulier op FrieslandOpGlas, waarna boer Frank Rijpma uit Itens zich als eerste inschreef op de website. Op zijn boerderij maakt hij nog steeds gebruik van een ouderwetse inbelverbinding om op internet te komen. Dat zorgt steeds vaker voor problemen en met het toenemende belang van ‘online werken’ – van productiemonitoring tot boekhouding – binnen het boerenbedrijf zou hij graag willen dat ook in zijn woonplaats een snelle en betrouwbare internetvoorziening beschikbaar komt.

Samen mogelijk maken

De ervaring van Rijpma werd onderschreven door Geart Kooistra, voorzitter van LTO Noord in de provincie Fryslân. Voor het realiseren van hoogwaardig breedband staat hij bijzonder positief tegenover een actieve betrokkenheid van de boeren: “Het woord participatiemaatschappij wat je tegenwoordig vaak hoort, is iets waaraan we binnen de landbouw al sinds lange tijd invulling geven. Dat betekent samen zaken mogelijk maken, zoals nu het realiseren van snel internet voor de agrarische sector als een van de economische dragers van het platteland.”

Informeren en mobiliseren

Waar boeren hun bijdrage kunnen leveren door bijvoorbeeld een weiland open te stellen voor het leggen van mantelbuizen voor glasvezel en het inzetten van eigen materieel voor graafwerk, ziet voorzitter Sijbrand Dijkstra van Samen Deskundiger Fryslân eveneens een actieve rol voor de basisscholen op het platteland: “Zij kunnen veel betekenen bij het informeren en mobiliseren van de ouders. De scheiding tussen school en thuis verdwijnt doordat ouders nu al steeds meer betrokken worden bij het leerproces. Met de nieuwe digitale leermethoden is snel internet weldra niet alleen een noodzaak in het schoolgebouw maar ook bij de schoolgaande kinderen thuis.”

Schep in de grond

Volgens Sietske Poepjes lijdt het voor de Friese politiek geen twijfel dat hoogwaardig breedband nodig is voor het platteland. “Provinciale Staten van Fryslân hebben zich hier duidelijk over uitgesproken: zorg dat het er komt, en zorg dat het er snel komt. Provinsje Fryslân wil graag aan de slag, maar dan moeten we wel weten waar de behoefte is. En daarom hebben we de website Friesland.OpGlas gemaakt. Als iedereen die behoefte heeft aan beter internet in zijn dorp zich daar meldt, weet de Provinsje straks op welke plaatsen zij steun moet bieden om de schep zo snel mogelijk in de grond te krijgen”, aldus de gedeputeerde.


OpGlas Scan
Klaar voor de toekomst met glasvezel? Doe NU de OpGlas Scan!
Postcode Check