Schop in de grond voor breedband op Friese platteland

In: Glasvezel internet, Buitengebied, Vraagbundeling

Schop in de grond voor breedband op Friese platteland

Fryslân gaat voor supersnel internet op platteland. Middels een subsidie en een aantrekkelijke lening wil de Provinsje Fryslân de aanleg van hoogwaardig breedband ook in de onrendabele buitengebieden mogelijk maken. In 2014 wil de Provinsje met de belanghebbenden de eerste schop in de grond zetten.

Om inzichtelijk te maken waar in Fryslân de behoefte aan beter internet het grootst is, wordt een peiling gehouden onder burgers, basisscholen, boeren, bedrijfsleven en overige betrokkenen op het platteland. Op de website Friesland.OpGlas.nl kunnen belangstellenden zich vrijblijvend aanmelden. Op 17 december doet melkveehouder Frank Rijpma uit Itens symbolisch de eerste aanmelding op de site.

Friesland.OpGlas is een initiatief van de Provinsje Fryslân en coöperatieve vereniging Fryslân Ring en wordt gesteund door LTO Noord Fryslân, stichting Doarpswurk en het Friese basisonderwijs.


OpGlas Scan
Klaar voor de toekomst met glasvezel? Doe NU de OpGlas Scan!
Postcode Check