Het Nieuwe Werken

In: Thuiswerken

Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken, alias Werken 2.0, is bezig aan een opmars. Het is een manier van werken die zich kenmerkt door een grote mate van flexibiliteit en niet aan plaats en tijd gebonden is. 

Volgens de definitie van arbeids- en organisatiepsycholoog Dik Bijl, die er een boek (Het Nieuwe Werken, 2007) over schreef, is Het Nieuwe Werken "een visie waarbij recente ontwikkelingen in de informatietechnologie als aanjager gelden voor een betere inrichting en bestuur van het kenniswerk. Het gaat om vernieuwing van de fysieke werkplek, de organisatiestructuur- en cultuur, de managementstijl en niet te vergeten de mentaliteit van de kenniswerker en zijn manager." Kortom, Het Nieuwe Werken wordt gefaciliteerd door moderne communicatiemiddelen en brengt een nieuwe stijl met zich mee voor zowel werkgever als werknemer.

Voor de hand liggende voordelen van Het Nieuwe Werken zijn de mogelijkheid de spits te vermijden, positieve milieu-effecten en kostenbesparingen voor het bedrijf. Ondernemingen kunnen immers bezuinigen op het aantal benodigde vierkante meters. Van de ongeveer acht miljoen werknemers die Nederland telt, zou de helft zich in theorie aan Het Nieuwe Werken kunnen wagen. Daarbij gaat het vooral om kenniswerkers. In de praktijk doet slechts een miljoen van hen dit ook daadwerkelijk.

Welke technologische middelen staan de ‘Nieuwe Werker' ter beschikking, hoe moet de werkplek ingericht worden en wat zijn de voor-, maar ook nadelen die aan het werken nieuwe stijl kleven? In deze special wordt nader bekeken welke aspecten Het Nieuwe Werken met zich meebrengt.

Bron: NUzakelijk


OpGlas Scan
Klaar voor de toekomst met glasvezel? Doe NU de OpGlas Scan!
Postcode Check