Brinkman: ‘verslimmen’ van Nederland met glasvezel

In: Glasvezel internet, Kennisbank

Tijdens een bijeenkomst van het FttH Platform Nederland heeft Elco Brinkman overheid en bedrijfsleven opgeroepen te komen tot een gezamenlijk beleid om Nederland te ‘verslimmen'. Door een hoogwaardige glasvezelinfrastructuur en intelligente gebouwen in samenhang te ontwikkelen, geeft Nederland een ‘slimme' samenleving werkelijk vorm. Gedeputeerde van Overijssel, Carry Abbenhues, benadrukte dat er ook een publieke taak is om hoogwaardige glasvezelnetwerken uit te rollen.

Elco Brinkman (voorzitter Bouwend Nederland en lid van de Raad van Advies van het FttH Platform Nederland) is van mening dat Nederland de komende decennia voor de uitdaging staat onze welvaart op peil te houden. Zowel de vergrijzing, de noodzakelijke groei van de arbeidsproductiviteit en de toenemende internationale concurrentie dwingt tot de ontwikkeling van een duurzame kenniseconomie.

Brinkman pleit er voor met overheden, bedrijfsleven en investeerders gezamenlijk een samenhangende intelligente infrastructuur neer te zetten: "slimme gebouwen verbonden door supersnelle netwerken voor steeds slimmere mensen". Met dit ‘verslimmen' kan Nederland de economische en maatschappelijke vraagstukken van de toekomst het hoofd bieden. 

Glasvezel is volgens Brinkman daarbij een van de noodzakelijke instrumenten gezien de sterk groeiende vraag naar hoogwaardige snelle (digitale) infrastructuren. Hij nodigde daarom bedrijfsleven en overheid uit tot het ontwikkelen van gezamenlijke initiatieven om die ‘slimme samenleving' vorm te geven.

Carry Abbenhues, Gedeputeerde voor Economie, Toerisme en Arbeidsmarkt in Overijssel, wees op het marktfalen waardoor snel internet zeer moeizaam wordt uitgerold. Zij is van mening dat het de taak van de overheid is hoogwaardige infrastructuren voor alle burgers beschikbaar te maken. Overheden moeten volgens haar dan ook mee investeren in de aanleg van supersnel breedband.


OpGlas Scan
Klaar voor de toekomst met glasvezel? Doe NU de OpGlas Scan!
Postcode Check