1. Bijeenkomst breedband Littenseradiel

  Datum: 30 apr 2015

  Thema: Buitengebied, Kennisbank

  Hoe kunt u als burger, ondernemer of instelling in het buitengebied van Littenseradiel snel internet realiseren? Die vraag staat centraal tijdens de informatieavond over breedband op donderdag 30 april, georganiseerd door gemeente Littenseradiel in samenwerking met Breedband Friesland. In de dorpen Itens, Lytsewierrum, Hinnaard, Rien en Hidaard wordt momenteel een glasvezelnetwerk aangelegd. Dit traject is begeleid door Breedband Friesland.
 2. Informatieavond breedband Tytsjerksteradiel

  Datum: 21 apr 2015

  Thema: Buitengebied, Internet

  Hoe kunt u als burger, ondernemer of instelling in het buitengebied van Tytsjerksteradiel snel internet realiseren? Die vraag staat centraal tijdens de informatieavond over breedband, georganiseerd door gemeente Tytsjerksteradiel in samenwerking met Breedband Friesland.
 3. Informatiebijeenkomst glasvezel Oosterwolde

  Datum: 16 feb 2015

  Thema: Buitengebied, Kennisbank

  Hoe kunt u als inwoner glasvezel realiseren in uw omgeving? Dit zal het onderwerp van gesprek zijn tijdens de informatiebijeenkomst over glasvezel op maandagavond 16 februari in Oosterwolde. De bijeenkomst vindt plaat in het gemeentehuis en start om 20.00 uur en wordt georganiseerd door gemeente Ooststellingwerf.
 4. Informatieavond glasvezel in Ooststellingwerf

  Locatie: Oosterwolde

  Datum: 11 nov 2013

  Thema: Glasvezel internet, Buitengebied

  Op maandag 11 november 2013 houdt gemeente Ooststellingwerf een informatieavond over glasvezelinternet voor ondernemers, instellingen en plaatselijke belangen. Fryslân Ring is samen met de werkgroep ‘Snel Internet Langedijke’ en de gemeente bezig om de behoefte aan glasvezel in de gemeente in kaart te brengen.
 5. Voorlichtingsavond breedband in Littenseradiel

  Datum: 01 jul 2013

  Thema: Buitengebied, Vraagbundeling

  Voor inwoners en ondernemers van een landelijke gemeente als Littenseradiel is een goede internetverbinding van groot belang. Gemeente Littenseradiel en Fryslân Ring organiseren op maandag 1 juli een voorlichtingsavond over breedband om de knelpunten ten aanzien van internet in kaart brengen.

1 2