Bijeenkomst breedband Littenseradiel

In: Buitengebied, Kennisbank

Datum: 30 apr 2015

LittenseradielHoe kunt u als burger, ondernemer of instelling in het buitengebied van Littenseradiel snel internet realiseren? Die vraag staat centraal tijdens de informatieavond over breedband op donderdag 30 april, georganiseerd door gemeente Littenseradiel in samenwerking met Breedband Friesland. In de dorpen Itens, Lytsewierrum, Hinnaard, Rien en Hidaard wordt momenteel een glasvezelnetwerk aangelegd. Dit traject is begeleid door Breedband Friesland.

De bijeenkomst is vooral bedoeld voor bewoners, bedrijven en instellingen in het buitengebied waar geen COAX-kabel of glasvezel ligt. Bewoners van dit zogenoemde 'witte' gebied worden door een persoonlijke brief uitgenodigd. Ook dorpsbelangen, ondernemersverenigingen en LTO-Littenseradiel zijn van harte welkom. 

Digitale televisie, Facebook, Uitzending gemist maar ook thuiswerken en camerabeveiliging: er komen steeds meer toepassingen voor thuis en op de zaak die veel internetcapaciteit vragen. In de meeste steden en grote dorpen ligt een COAX-kabelnetwerk dat in potentie nog voldoende capaciteit heeft om de groei aan dataverkeer op te vangen. Maar in het buitengebied ontbreekt deze infrastructuur. Op de website van Breedband Friesland kunt u meer informatie vinden over dit onderwerp. 

De aanleg van digitale netwerken is geen overheidstaak meer. Bewoners en bedrijven in het buitengebied zullen zelf in actie moeten komen en hun krachten bundelen om snel internet te realiseren. Voor ondersteuning van deze initiatieven heeft Provincie Fryslân ‘Breedband Friesland’ in het leven geroepen.

Datum: 30 april 2015
Tijd: 20.00 uur
Locatie:

MFC De Helling
Skâns 12, Winsum

   

Meld u aan voor de bijeenkomst op de website van de gemeente Littenseradiel.

 

 


OpGlas Scan
Klaar voor de toekomst met glasvezel? Doe NU de OpGlas Scan!
Postcode Check